Emmy Gostelie

Emmy Gostelie (1961) heeft de afgelopen 15 jaar een reeks schilderijen gemaakt die een reflectie zijn op gebeurtenissen uit de dagelijkse nieuwsstroom. Natuur-en milieurampen en de bedreiging van diersoorten zijn vaak het gevolg van menselijk handelen. De roofzucht van de mens heeft de aarde tot zijn prooi gemaakt.
Gostelie wil bepaalde gebeurtenissen uit de vaart van het vergeten redden, vastleggen en vasthouden. Zij wil het verhaal vertellen, op een min of meer journalistieke manier, met feiten en details.
Regelmatig bezoekt Gostelie online nieuws-en natuursites. Met grote regelmaat stuit zij op onderwerpen die haar verontwaardigen en verontrusten. Zij heeft bijvoorbeeld schilderijen gemaakt naar aanleiding van olierampen, aardbevingen, bosbranden en de klimaatverandering. Schilderijen met de focus op het leed dat dieren wordt aangedaan.

Werk van Emmy Gostelie